Cover Fast Food Fatwa's

In de hedendaagse debatten rond de plaats van religie in onze moderne wereld, staat de islam vandaag centraal. In Fast Food fatwa’s legt Jonas Slaats een aantal verbanden die zelden gelegd worden maar die noodzakelijk zijn voor een bredere kijk op de hedendaagse spanningen.

Een boek over salafi’s en petro-islam, over offerfeesten en boerka’s, over soefi’s en politieke mystiek, over kromzwaarden en Killing Fields, over rede en geloof. En over de manier waarop al die thema’s kampen met foute perceptie. Vanuit zowel sociologische, politieke, psychologische als theologische analyses laat hij zien hoe nauw de relaties zijn tussen de fatwa’s van de fundi’s en de fast food van Wall Street.

Met een overvloed aan solide argumenten, krachtige voorbeelden en vaak genegeerde feiten legt Jonas Slaats hardnekkige sociale en mentale denkbeelden bloot die onze wereld gevangenhouden in oorlog en onzin. Het onthult onze culturele blindheid en de grenzen van het moderne verlichtingsdenken. Een spiegel waarin het niet altijd prettig kijken is.

Dit boek werd oorspronkelijk in 2017 uitgegeven als 'Fast food fatwa's: over islam, moderniteit en geweld' door Davidsfonds. In 2023 werd deze nieuwe editie uitgegeven door Yunus Publishing.

"Fast Food Fatwa's zal een belangrijke rol kunnen vervullen in het maatschappelijk debat over de islam. Vanuit diverse invalshoeken, theologie, media, politiek, geweld, samenleving en internationale ontwikkelingen geeft Jonas op een indrukwekkende manier een waaier aan feiten, die de uiteenlopende ficties punt voor punt ontleedt, ontkracht en corrigeert." (Enis Odaci , eindredacteur Nieuwwij.nl en oprichter van de stichting Humanislam.)

Author
Language
Dutch
A collaboration with
Publication date
March 2017