Cover van het boek

Prediker is in christelijke bijbels een onderdeel van de wijsheidsboeken, ingeschoven tussen Spreuken en het Hooglied. Net als die twee andere boeken werd het overgeleverd op naam van Salomo. Meer nog, het werd al eens als zijn testament beschouwd.

Velen hebben het echter merkwaardig gevonden dat Prediker een plaats kreeg in de canon van de bijbelse geschriften want nergens in dit weerbarstige boekje klinkt de Naam die God aan Israël openbaarde (YHWH). Dat God de Heer tussen alle volkeren één volk heeft uitverkoren en daar een geschiedenis mee wil maken, zoals we in de rest van de Bijbel lezen, blijkt volledig buiten de horizon van onze denker te staan. Toch werd zijn boekje aanvaard, als een onmisbare stem binnen het orkest van profeten, priesters en wijzen die de rest van het grote boek uitmaken.

Prediker doet zeer modern aan, o.a. door zijn uiterst kritische houding. Hij doet ons nadenken over onze eigen vergankelijkheid en sterfelijkheid. Hij kapt onze schijnzekerheden weg en verplicht ons met het ultieme en met het weinige echt wezenlijke bezig te zijn. Wie vandaag christen wil zijn binnen onze moderne cultuur, die behoorlijk besmet is met een bedenkelijk narcisme, heeft aan zo’n ontmaskerend spreken veel deugd.

Author
Benoît Standaert
Language
Dutch
Publication date
July 2018

Zowel de gedrukte versie als het ebook zijn verkrijgbaar via Amazon en andere online boekverkopers. In België ook via mail@yunuspublishing.org.