Cover Gandhi

Door zijn leven en boodschap heeft Gandhi miljoenen mensen in beweging gebracht. Zijn methode van leiderschap en geweldloos verzet ontwikkelde hij in Zuid Afrika. Later paste hij ze met succes toe in India’s strijd voor onafhankelijkheid tegen de Britse kolonisator. Gandhi kon als geen ander spirituele kracht omzetten in een sociale en politieke actie. Maar kunnen wij ons vandaag op dezelfde manier inspireren aan Gandhi? Is zijn voorbeeld van pacifisme wel zo geweldloos? Zijn hongerstakingen wel het juiste middel om politieke doelstellingen te realiseren? Is zijn pleidooi voor een kleinschalige en zelfredzame economie meer dan een randverschijnsel in een geglobaliseerde wereldeconomie? Door deze en andere kritische vragen te stellen willen we op een nieuwe manier de spirituele persoonlijkheid en eigentijdse boodschap van Gandhi ontdekken.

De teksten in dit boek vormen de neerslag van een studiedag die op 10 december 2016 in het Huis van de Eenheid te Rotselaar georganiseerd werd door het SPES-forum, de Universitaire Parochie Leuven en de beweging Vasten voor Vrede. De studiedag maakt deel uit van het breder project Heldere bronnen, dat als doel heeft mensen die op een uitzonderlijke manier spiritualiteit en sociaal engagement doorleefd hebben, in de kijker te plaatsen.

Language
Dutch
A collaboration with
Publication date
October 2017

Via info@spesforum.be. 
De kostprijs is 10€ + 3€ verzendingskost

Of via Amazon.