Cover Vijf mythen over islamofobie

In de maatschappelijke debatten rond racisme en discriminatie roepen weinig woorden zo’n hevige reacties op als het woord ‘islamofobie’. Dit kleine, krachtige boekje van antropoloog Martijn de Koning is bijgevolg meer dan op zijn plaats. Geen grootse theorieën of uitvoerige bespiegelingen, maar concrete voorbeelden en gerichte argumenten die je kan bovenhalen wanneer je met familie, kennissen of collega’s in een discussie over de thematiek terecht komt.

Als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen houdt Martijn zich al enkele jaren met de thematiek bezig. Het viel hem op hoe telkens opnieuw gelijkaardige en problematische argumenten naar voor geschoven worden om de term ‘islamofobie’ aan de kant te schuiven. Hij bundelde ze in vijf mythes die hij elk in een apart hoofdstukje ontkracht. 

Martijns boekje schetst op die manier een soort basisnorm voor verder debat. Opiniemakers, beleidsverantwoordelijken en politici die zich fel willen uitspreken tegen het gebruik van de term, behoren zich eerst te verantwoorden tegenover deze basisnorm. Het is immers van belang dat we een aantal concrete feiten en logische vertrekpunten onder ogen zien wanneer we het debat over islamofobie op een zinnige manier willen voeren.

Author
Martijn De Koning
Language
Dutch
A collaboration with
Publication date
December 2019

Beschikbaar op: www.kifkif.be