Cover Mariabundel

Maria, de moeder van Jezus, wordt al vele eeuwen wereldwijd geëerd. Toch weten we weinig over haar feitelijke leven. Wie was en is dat ‘meisje dat Maria heette’, zoals de evangelist Lucas haar aanduidt? Devotie en dogma hebben haar ‘verhemelst’ tot Maagdelijke Moeder-Koningin, maar in dit boek verbindt de dichter-filosoof Luk Bouckaert ons opnieuw met de onderbelichte sporen van haar tragische bestaan. In het eerste deel laat zijn poëzie Maria zelf aan het woord over haar crisismomenten. In het tweede deel verwoorden zijn gedichten persoonlijke en hedendaagse geloofservaringen van de verrezen Maria. In het laatste deel vult hij alles aan met een diepgravend essay. Daarin schetst hij een bredere achtergrond bij zijn verrassende en uitdagende interpretaties van de vrouw die men duizend namen gaf.

“Dit boek waagt het in alle nederigheid een spoor te openen op iets nieuws dat bij het zeer oude weer aansluiting vindt. We mogen hopen dat op deze wijze ook oecumenisch en zeker naar de seculiere mentaliteit van onze tijd een brug geslagen wordt die zinvol is, vol respect en vermoedelijk, voor niet weinigen, ook openbarend.”
(Benoît Standaert osb)

Author
Luk Bouckaert
Language
Dutch
Publication date
August 2023

Bestellen:
Print in hard cover o.a. via Standaard Boekhandel en Amazon.nl.
Print in soft cover via Standaard Boekhandel en Amazon.nl.
Kindle versie via Amazon.
Epub versie via verschillende online winkels.